รายงานตัวชี้วัด RDU จากฐานข้อมูลโปรแกรม HOSxP

# ตัวชี้วัด ตัวหาร (B) ตัวตั้ง (A) ผลงาน (%)
1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก ระดับโรงพยาบาล (RI) 2132 259 12.15
2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ระดับโรงพยาบาล (AD) 462 35 7.58