ตรวจสอบข้อมูลแฟ้ม PERSON ข้อมูลจากตาราง(PERSON) ข้อมูล ณ.วันที่ 2021-01-22