ตรวจสอบข้อมูลแฟ้ม NEWBORNCARE ข้อมูล ณ.วันที่ 2020-10-01 ถึง 2020-10-01