สืบค้นข้อมูลค่าบริการในระบบ e-Claim

แสดง 1 ถึง 10 จาก 36,321 ผลลัพธ์

#สิทธิหมวดค่ารักษารหัสชื่อหน่วยนับต้นทุนปีทีใช้วันเริ่มใช้วันหมดอายุ
1SSS02-Instrument4415วัสดุสำหรับปิดรูรั่วที่ผนังห้องหัวใจเอเตรียมชนิดแอมพลาสเซอร์ (Amplatzer atrial septal occluder)ชุดละ55000.0020212021-01-012021-12-31
2SSS02-Instrument4413สายสวนและอุปกรณ์สำหรับปล่อยขดลวดสำหรับปิดรูรั่ว ชนิดปากคีบ (Biotome for controlled release of coil)ชุดละ20000.0020212021-01-012021-12-31
3SSS02-Instrument4412สายสวนและอุปกรณ์สำหรับปล่อยขดลวดสำหรับปิดรูรั่ว ชนิดปลดได้ (Detachable coil delivery system)ชุดละ6000.0020212021-01-012021-12-31
4SSS02-Instrument4411ขดลวดสำหรับปิดรูรั่ว (Coil)ชุดละ5000.0020212021-01-012021-12-31
5SSS02-Instrument4410สายสวนและอุปกรณ์เพื่อการขยายลิ้นหัวใจด้วยเครื่องขยายก้านโลหะ (Metallic valvular dilator)ชุดละ280000.0020212021-01-012021-12-31
6SSS02-Instrument4409สายสวนและอุปกรณ์เพื่อการขยายลิ้นหัวใจด้วยบอลลูนอินนูเอ้ (Inoue balloon)ชุดละ80000.0020212021-01-012021-12-31
7SSS02-Instrument4408สายสวนและอุปกรณ์เพื่อการขยายลิ้นหัวใจด้วยบอลลูนธรรมดา (Valvulplasty balloon)ชุดละ25000.0020212021-01-012021-12-31
8SSS02-Instrument4407สายสวนหลอดเลือดสำหรับฉีดสีหลอดเลือดโคโรนารี่ (Diagnostic coronary angiography catheter) ต่างจาก 4401 ?ชุดละ1000.0020212021-01-012021-12-31
9SSS02-Instrument4406สายลวดสำหรับนำสายสวนหลอดเลือด (Diagnostic guide wire)ชุดละ500.0020212021-01-012021-12-31
10SSS02-Instrument4405สายสวนหลอดเลือดสำหรับวัดความดันเลือดในปอดชนิดมีบอลลูน (Balloon-tip catheter)ชุดละ4000.0020212021-01-012021-12-31
OFC ข้าราชการ
LGO อปท.
UCS สิทธิ UC
SSS ประกันสังคม
NHS สิทธิเจ้าหน้าที่ สปสช.
SSI ประกันสังคมทุพพลภาพ
อื่นๆ
อ้างอิง E-Claim Dataset Version 4.2 ข้อมูลล่าสุด 2021-01-23 05:00:16 น.