สืบค้นข้อมูลค่าบริการในระบบ e-Claim

แสดง 1 ถึง 10 จาก 43,147 ผลลัพธ์

#สิทธิหมวดค่ารักษารหัสชื่อหน่วยนับต้นทุนปีทีใช้วันเริ่มใช้วันหมดอายุ
1(ไม่ได้ตั้ง)01-HC (OPD)HC01การฟอกโลหิตหรือการล้างไตทางช่องท้อง(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
2(ไม่ได้ตั้ง)01-HC (OPD)HC02การให้เคมีบำบัดและหรือรังสีรักษา ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
3(ไม่ได้ตั้ง)01-HC (OPD)HC03CA BREAST(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
4(ไม่ได้ตั้ง)01-HC (OPD)HC04ค่ายาในการรักษาผู้ป่วยเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
5(ไม่ได้ตั้ง)01-HC (OPD)HC05CMV RETINITIS(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
6(ไม่ได้ตั้ง)01-HC (OPD)HC06การตรวจวิฉัยราคาแพงและหัตถการโรคหัวใจ(OP HEART)(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
7UCS02-Instrument8610อุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้าชนิดหล่อพิเศษเฉพาะรายข้างละ1200.0020212021-01-262021-09-30
8SSS02-Instrument4415วัสดุสำหรับปิดรูรั่วที่ผนังห้องหัวใจเอเตรียมชนิดแอมพลาสเซอร์ (Amplatzer atrial septal occluder)ชุดละ55000.0020212021-01-012021-12-31
9SSS02-Instrument4413สายสวนและอุปกรณ์สำหรับปล่อยขดลวดสำหรับปิดรูรั่ว ชนิดปากคีบ (Biotome for controlled release of coil)ชุดละ20000.0020212021-01-012021-12-31
10SSS02-Instrument4412สายสวนและอุปกรณ์สำหรับปล่อยขดลวดสำหรับปิดรูรั่ว ชนิดปลดได้ (Detachable coil delivery system)ชุดละ6000.0020212021-01-012021-12-31
OFC ข้าราชการ
LGO อปท.
UCS สิทธิ UC
SSS ประกันสังคม
NHS สิทธิเจ้าหน้าที่ สปสช.
SSI ประกันสังคมทุพพลภาพ
อื่นๆ
อ้างอิง E-Claim Dataset Version 4.2 ข้อมูลล่าสุด 2021-03-18 14:14:26 น.