สืบค้นรหัสมาตรฐาน ICD-10

แสดง 1 ถึง 20 จาก 42,713 ผลลัพธ์

#รหัสโรครายละเอียดเหตุผลICD-10-WHOICD-10-TMICD-10-TMD
 
1A00CholeraFYNN
2A98Other viral haemorrhagic fevers, not elsewhere classifiedFYNN
3B00Herpesviral [herpes simplex] infectionsFYNN
4B02Zoster [herpes zoster]FYNN
5A07Other protozoal intestinal diseasesFYNN
6A03ShigellosisFYNN
7A09Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious originFYYN
8A15Respiratory tuberculosis, bacteriologically and histologically confirmedFYNN
9A17Tuberculosis of nervous systemFYNN
10A02Other salmonella infectionsFYNN
11A16Respiratory tuberculosis, not confirmed bacteriologically or histologicallyFYNN
12A04Other bacterial intestinal infectionsFYNN
13A95Yellow feverFYNN
14A05Other bacterial foodborne intoxicationsFYNN
15A01Typhoid and paratyphoid feversFYNN
16A96Arenaviral haemorrhagic feverFYNN
17B01Varicella [chickenpox]FYNN
18A06AmoebiasisFYNN
19A08Viral and other specified intestinal infectionsFYNN
20A18Tuberculosis of other organsFYNN
วันที่ประมวลผล 2021-04-14 06:55:43 น.

Note:

  1. เหตุผล คือ F=ยกเลิกใช้ T=ใช้
  2. ICD-10-WHO คือ Y=เป็นรหัสวินิจฉัยโรคของ ICD-10-WHO,N=ไม่เป็นรหัสวินิจฉัยโรคของ ICD-10-WHO
  3. ICD-10-TM คือ Y=เป็นรหัสวินิจฉัยโรคของ ICD-10-TM,N=ไม่เป็นรหัสวินิจฉัยโรคของ ICD-10-TM
  4. ICD-10-TMD คือ Y=เป็นรหัสวินิจฉัยโรคของ ICD-10 แพทย์แผนไทย,N=ไม่เป็นรหัสวินิจฉัยโรคของ ICD-10 แพทย์แผนไทย