สืบค้นรหัสมาตรฐาน ICD-10

แสดง 1 ถึง 20 จาก 42,713 ผลลัพธ์

#รหัสโรครายละเอียดเหตุผลICD-10-WHOICD-10-TMICD-10-TMD
 
1J123Human metapneumovirus pneumoniaT
2M6305myositits in bacterial diseases classified elsewhere, pelvic region and thighT
3M6306myositits in bacterial diseases classified elsewhere, lower legT
4M6308myositits in bacterial diseases classified elsewhere, other siteT
5K353Acute appendicitis with localized peritonitisT
6K358Acute appendicitis, other and unspecifiedT
7L891Stage II decubitus ulcerT
8L892Stage III decubitus ulcerT
9M6300myositits in bacterial diseases classified elsewhere, multiple sitesT
10M6302myositits in bacterial diseases classified elsewhere, upper armT
11L899Decubitus ulcer and pressure area, unspecifiedT
12J211Acute bronchiolitis due to human metapneumovirusT
13M6303myositits in bacterial diseases classified elsewhere, forearmT
14K123Oral mucositis (ulcerative)T
15L893Stage IV decubitus ulcerT
16M6304myositits in bacterial diseases classified elsewhere, handT
17M6307myositits in bacterial diseases classified elsewhere, ankle and footT
18K352Acute appendicitis with generalized peritonitisT
19L890Stage I decubitus ulcer and pressure areaT
20M6301myositits in bacterial diseases classified elsewhere, shoulder regionT
วันที่ประมวลผล 2021-04-14 04:44:54 น.

Note:

  1. เหตุผล คือ F=ยกเลิกใช้ T=ใช้
  2. ICD-10-WHO คือ Y=เป็นรหัสวินิจฉัยโรคของ ICD-10-WHO,N=ไม่เป็นรหัสวินิจฉัยโรคของ ICD-10-WHO
  3. ICD-10-TM คือ Y=เป็นรหัสวินิจฉัยโรคของ ICD-10-TM,N=ไม่เป็นรหัสวินิจฉัยโรคของ ICD-10-TM
  4. ICD-10-TMD คือ Y=เป็นรหัสวินิจฉัยโรคของ ICD-10 แพทย์แผนไทย,N=ไม่เป็นรหัสวินิจฉัยโรคของ ICD-10 แพทย์แผนไทย