สืบค้นรหัสมาตรฐาน ICD-10

แสดง 1 ถึง 20 จาก 42,713 ผลลัพธ์

#รหัสโรครายละเอียดเหตุผลICD-10-WHOICD-10-TMICD-10-TMD
 
1J211Acute bronchiolitis due to human metapneumovirusT
2U779การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุรายละเอียดTY
3M6305myositits in bacterial diseases classified elsewhere, pelvic region and thighT
4J123Human metapneumovirus pneumoniaT
5L891Stage II decubitus ulcerT
6K358Acute appendicitis, other and unspecifiedT
7M6301myositits in bacterial diseases classified elsewhere, shoulder regionT
8L899Decubitus ulcer and pressure area, unspecifiedT
9K353Acute appendicitis with localized peritonitisT
10M6307myositits in bacterial diseases classified elsewhere, ankle and footT
11M6302myositits in bacterial diseases classified elsewhere, upper armT
12M6300myositits in bacterial diseases classified elsewhere, multiple sitesT
13K123Oral mucositis (ulcerative)T
14M6306myositits in bacterial diseases classified elsewhere, lower legT
15L890Stage I decubitus ulcer and pressure areaT
16L893Stage IV decubitus ulcerT
17M6304myositits in bacterial diseases classified elsewhere, handT
18M6308myositits in bacterial diseases classified elsewhere, other siteT
19L892Stage III decubitus ulcerT
20K352Acute appendicitis with generalized peritonitisT
วันที่ประมวลผล 2021-04-14 05:24:57 น.

Note:

  1. เหตุผล คือ F=ยกเลิกใช้ T=ใช้
  2. ICD-10-WHO คือ Y=เป็นรหัสวินิจฉัยโรคของ ICD-10-WHO,N=ไม่เป็นรหัสวินิจฉัยโรคของ ICD-10-WHO
  3. ICD-10-TM คือ Y=เป็นรหัสวินิจฉัยโรคของ ICD-10-TM,N=ไม่เป็นรหัสวินิจฉัยโรคของ ICD-10-TM
  4. ICD-10-TMD คือ Y=เป็นรหัสวินิจฉัยโรคของ ICD-10 แพทย์แผนไทย,N=ไม่เป็นรหัสวินิจฉัยโรคของ ICD-10 แพทย์แผนไทย