สืบค้นรหัสมาตรฐาน ICD-10

แสดง 1 ถึง 20 จาก 42,713 ผลลัพธ์

#รหัสโรครายละเอียดเหตุผลICD-10-WHOICD-10-TMICD-10-TMD
 
1A00CholeraFYNN
2A000Cholera due to Vibrio cholerae 01, biovar choleraeTYYN
3A001Cholera due to Vibrio cholerae 01, biovar eltorTYYN
4A009Cholera, unspecifiedTYYN
5A01Typhoid and paratyphoid feversFYNN
6A010Typhoid feverTYYN
7A011Paratyphoid fever ATYYN
8A012Paratyphoid fever BTYYN
9A013Paratyphoid fever CTYYN
10A014Paratyphoid fever, unspecifiedTYYN
11A02Other salmonella infectionsFYNN
12A020Salmonella enteritisTYYN
13A021Salmonella septicaemiaTYYN
14A022Localized salmonella infectionsTYYN
15A028Other specified salmonella infectionsTYYN
16A029Salmonella infection, unspecifiedTYYN
17A03ShigellosisFYNN
18A030Shigellosis due to Shigella dysenteriaeTYYN
19A031Shigellosis due to Shigella flexneriTYYN
20A032Shigellosis due to Shigella boydiiTYYN
วันที่ประมวลผล 2021-09-25 04:01:41 น.

Note:

  1. เหตุผล คือ F=ยกเลิกใช้ T=ใช้
  2. ICD-10-WHO คือ Y=เป็นรหัสวินิจฉัยโรคของ ICD-10-WHO,N=ไม่เป็นรหัสวินิจฉัยโรคของ ICD-10-WHO
  3. ICD-10-TM คือ Y=เป็นรหัสวินิจฉัยโรคของ ICD-10-TM,N=ไม่เป็นรหัสวินิจฉัยโรคของ ICD-10-TM
  4. ICD-10-TMD คือ Y=เป็นรหัสวินิจฉัยโรคของ ICD-10 แพทย์แผนไทย,N=ไม่เป็นรหัสวินิจฉัยโรคของ ICD-10 แพทย์แผนไทย