ตรวจสอบข้อมูลแฟ้ม DRUGALLERGY ข้อมูล ณ.วันที่ 2021-04-13